Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou
Bystrická ulica 447/25, 96701 Kremnica
image
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Vitajte v našom zariadení

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica sa nachádza v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb

Prispôsobujeme ich individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov (kedysi domov dôchodcov) a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb.
Mgr. Erika Hollerová

Riaditeľka zariadenia