Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou
Bystrická ulica 447/25, 96701 Kremnica